MŪSU VERTĪBAS

Mēs zinām, ka sekmīga darbība – tā ir maksimāli efektīva darbība. Efektivitāte mūsu izpratnē – tā ir uzdevumu izpilde augstā profesionālā līmenī, izmantojot optimālu nepieciešamo resursu daudzumu. Mēs atrodam labākās programmas, tehnoloģijas un biznesa risinājumus. Mēs izvēlamies labākos speciālistus un partnerus, kuri ir spējīgi rast efektīvas savstarpējās sadarbības sistēmas. Mēs pastāvīgi strādājam pie izmaksu optimizācijas un meklējam jaunus, interesantus risinājumus. Tāpēc EFEKTIVITĀTE ir svarīgs mūsu Kompānijas darbības rādītājs, tās pastāvīguma un stabilitātes ķīla.

Mēs esam atbildīgi par to, ko mēs darām, ar ko strādājam, kādas preces un pakalpojumus piedāvājam.Mēs cenšamies sasniegt mērķus likuma un morāles ietvaros, ievērojot standarta uzvedības, darbības un risinājumu adekvātuma principus.Mēs veicam visu nepieciešamo un nodrošinām gaidāmo rezultātu. Mēs pabeidzam iesākto un pildām uzņemtās saistības. Mēs atbildam par rīcību un darbībām. Uzticība mums mudina citus izvēlēties tieši mūsu produktus, darba apstākļus, lietišķu sadarbību. Tāpēc ATBILDĪBA ir mūsu Kompānijas reputācijas pamats.

Mēs kārtojam lietas tā, lai ar to varētu lepoties.Mums ir principiāli svarīga prasme turēt savu vārdu, darboties nevainojami. Mēs protam vienoties un rast savstarpēji izdevīgus risinājumus. Mēs radām cieņas un uzticēšanās pilnu atmosfēru, protam būt uzticami partneri un cienīgi konkurenti. Mēs turam augstā līmenī Kompānijas imidžu un darījumu reputāciju. Tāpēc GODPRĀTĪGA attieksme pret sabiedrību, kolēģiem un partneriem – vēl viens mūsu darbības princips.

Mēs zinām – lai ieņemtu līdera pozīcijas, ir jāmainās. No gada uz gadu mēs pilnveidojam procesus, ieviešam jaunus instrumentus un tehnoloģijas.Ātrums, pārmaiņu kvalitāte + mūsu darba efektivitātes rezultāts – tie ir mūsu darbības pamatrādītāji.Tāpēc ATTĪSTĪBA kā mūsu Kompānijas vērtība ir Kompānijas līderpozīciju un uzplaukuma ķīla.

Svarīga panākumu ķīla ir optimisms. Tas padara cilvēkus un organizācijas stabilākas ārējā vidē.Optimisms mūsu izpratnē nav akla ticība, bet Kompānijas un tās darbinieku aktīva dzīves pozīcija, apzināta pārliecība par labāku nākotni, prasme saskatīt mērķi un rast izeju no sarežģītām situācijām. Mēs protam priecāties par saviem sasniegumiem, pozitīvi vērtējam pārmaiņas, vienmēr sniedzam atbalstu viens otram. Mēs esam gandarīti par to, ka šodien mums ir interesants darbs, mēs labi dzīvojam un ar pārliecību domājam par rītdienu.

Filozofija:

Pasaule, kurā mēs dzīvojam, liek mums darboties ātri, elastīgi un maksimāli efektīvi.

Mēs esam domubiedru komanda, kura iet soli pa priekšu ideju, atklājumu un notikumu plūsmai.

Mēs dalāmies savā pieredzē, zināšanās un optimismā.

Mēs sekojam principiem: efektivitāte, attīstība, godprātīgums un atbildība par rezultātu.

Mēs zinām, ka mūsu darbs dod labumu cilvēkiem un sabiedrībai.