26 Sep 2016

[:lv]Mums dzimšanas dienā![:ru]TEHSERVISS, 20 лет с Вами!! [:]

0 Comment

[:lv]

Šogad, 16.septembrī, uzņēmums svin oficiālo 20 gadu dzimšanas dienu!
Paldies visiem klientiem, darbiniekiem, draugiem un paziņām, kuri bija, ir un būs kopā ar mums!
Mēs strādājam jums!

Mēs zinām, ka sekmīga darbība – tā ir maksimāli efektīva darbība.
Efektivitāte mūsu izpratnē – tā ir uzdevumu izpilde augstā profesionālā līmenī, izmantojot optimālu nepieciešamo resursu daudzumu.
Mēs atrodam labākās programmas, tehnoloģijas un biznesa risinājumus. Mēs izvēlamies labākos speciālistus un partnerus, kuri ir spējīgi rast efektīvas savstarpējās sadarbības sistēmas. Mēs pastāvīgi strādājam pie izmaksu optimizācijas un meklējam jaunus, interesantus risinājumus.
Tāpēc EFEKTIVITĀTE ir svarīgs mūsu Kompānijas darbības rādītājs, tās pastāvīguma un stabilitātes ķīla.

Mēs kārtojam lietas tā, lai ar to varētu lepoties.
Mums ir principiāli svarīga prasme turēt savu vārdu, darboties nevainojami. Mēs protam vienoties un rast savstarpēji izdevīgus risinājumus. Mēs radām cieņas un uzticēšanās pilnu atmosfēru, protam būt uzticami partneri un cienīgi konkurenti. Mēs turam augstā līmenī Kompānijas imidžu un darījumu reputāciju. Tāpēc GODPRĀTĪGA attieksme pret sabiedrību, kolēģiem un partneriem – vēl viens mūsu darbības princips.

ar cieņu, TEHSERVISS SIA

P.S. saulains sveiciens no Antalijas! 🙂

[:ru]

16 СЕНТЯБРЯ, компании TEHSERVISS исполнилось 20 лет!!! 
Мы хотим выразить свою благодарность всем нашим клиентам и партнерам, уже более 20 лет мы трудимся для Вас!
Мы знаем, быть успешными – значит быть максимально эффективными.
Эффективность для нас – это выполнение задач на высоком профессиональном уровне с использованием оптимального количества необходимых ресурсов.
Мы находим лучшие программы, технологии и бизнес-решения. Мы выбираем лучших специалистов и партнеров, способных выстраивать эффективные системы взаимодействия. Мы постоянно работаем над оптимизацией затрат и поиском новых, интересных решений.
Поэтому ЭФФЕКТИВНОСТЬ – важный показатель деятельности нашей Компании, залог ее устойчивости и стабильности.
Мы ведем дела так, чтобы гордиться ими!
Для нас принципиально важно: умение держать слово, поступать красиво. Мы умеем договариваться и находить взаимовыгодные решения. Мы создаем атмосферу уважения и доверия, умеем быть надежным партнером и достойным конкурентом. Мы держим на высоком уровне имидж и деловую репутацию Компании.
Поэтому ПОРЯДОЧНОЕ отношение к обществу, коллегам и партнерам – еще один принцип нашей деятельности.

с ув. TEHSERVISS

P.S. С большим и солнечным приветом из Анталии 🙂

[:]

[top]